Hüküm ve Koşullar

Bu Hüküm ve Koşullar, durum aksini gerektirmedikçe bu web sitesinin tüm anlaşmaları, sözleşmeleri ve kullanımı için geçerli olacaktır.

1. Kullanım Koşulları

1.1. Bu siteyi ziyaret etmenizle birlikte işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Kullanım koşulları değişikliklere tabi olabileceğinden bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir. Lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir nedenle işbu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen ilgili web sitesini ziyaretinizi sonlandırınız.

1.2. Dotnokta, metinler, grafikler, reklamlar, bağlantılar veya diğer öğeler dâhil olmak üzere bu web sitesinde yer alan bilgi ve materyallerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla gereken tüm çabayı göstermektedir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, mesleki hukuk veya finans tavsiyesi ve talimatları mahiyetinde addedilmemelidir. Dotnokta, web sitesindeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak amacıyla gayret göstermekle birlikte, bunların doğruluğu veya eksiksizliği hususunda hiçbir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Bu ayrıntıların doğruluğuna itibar etmeniz durumunda, bunu kendi sorumluluğunuzda yapmış olursunuz.

1.3. Dotnokta bilgilerin doğruluğunu, yeterliliğini veya eksiksizliğini garanti etmemekte ve barındırdığı hata veya eksikliklerden kaynaklanacak her türlü sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

1.4. Dotnokta, sitede gerçekleştireceğiniz ziyaretleri izleme ve denetleme hakkını saklı tutar.

1.5. Dotnokta, sitedeki ve siteye ilişkin tüm telif hakları, ticari markalar, tasarım hakları, veritabanı hakları, gizli bilgiler veya diğer fikri mülkiyet haklarının (“Fikri Mülkiyet” ile birlikte) sahibi veya lisans sahibidir. Sitedeki ve siteye ilişkin Fikri Mülkiyet, dünya genelindeki çeşitli yasalar ve anlaşmalarla korunmakta olup Doknokta tarafından tüm bu hakları saklıdır.

1.6. Aşağıda yer alan şu esaslar ölçüsünde Siteden, kendi kullanımınıza yönelik alıntılar yazdırmanıza ve indirmenize izin verilmektedir.

1.6.1. Sitedeki hiçbir belge veya ilgili grafik hiçbir şekilde değiştirilemez.

1.6.2. Sitedeki hiçbir grafik ilgili metinden bağımsız olarak kullanılamaz.

1.6.3. Telif hakkı ve ticari marka bildirimlerimizin ve bu Koşullarda yer alan iznin, tüm kopyalarda yer alması ve görünmesi gerekmektedir.

1.6.4. Yukarıdaki lisans hükümleri ile bağdaşmayan herhangi bir şekilde (herhangi bir amaçla) Siteden herhangi bir alıntı kullanılması yasaktır. Yukarıdaki lisans hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, Siteyi kullanma izniniz otomatik olarak sona ermektedir. Buna göre Siteye ait herhangi bir basılı veya indirilmiş alıntıyı derhal imha etmeniz gerekir.

1.7. Site, önceden yazılı iznimiz olmaksızın, tamamen veya kısmen, başka herhangi bir web sitesinde çoğaltılamaz veya saklanamaz veya herhangi bir kamu veya özel elektronik erişim sistemi veya hizmetinin kapsamına alınamaz. Dotnokta, bu Koşullarda açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Sitede yer alan herhangi bir materyali uyarlamamayı, değiştirmemeyi veya bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı ya da bu malzemeleri kişisel, ticari olmayan kullanımlar dışında herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul etmektesiniz.

1.8. Cezai yaptırımı olan suç niteliği taşıyacak bir kullanım dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteye yasadışı kullanımlara yönelik erişim sağlamamanız gerekmektedir. Bu paragrafı ihlal etmenizin doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak ödediğimiz veya tahsil edilen bedele mukabil herhangi bir maliyet, talep, yükümlülük, para cezası, masraf, talep, işlem ve zarar talebini tazmin etmeyi işbu belge ile kabul etmektesiniz.

2. Site ve Hizmet Kullanılabilirliği

2.1. Güvenli internet erişimine gereksiniminiz olacaktır. Bazı özellikler, en iyi hizmet kalitesi için geniş bant erişimi gerektirecektir. Donanımınız veya yazılımınız veya Sitemize erişim maliyetlerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz ve etmemekteyiz.

2.2. Sitemizin işleyişini sağlamak ve meydana gelecek hataları düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı belirtmekle birlikte, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını veya belirli sonuçlara ulaşacağının güvencesini veremeyiz veya verilerin bütünlüğünü veya güvenliğini garanti edemeyiz.

2.3. Onarım, bakım, iyileştirme veya diğer teknik nedenlere bağlı olarak siteyi askıya almamız gerekebilir. Böyle bir durumda, askıya alma işleminin tek bir seferde, Sitemizin kullanılma olasılığının en düşük olduğu bir zamanda gerçekleşmesini ve askıya almanın mümkün olan en kısa süre için yürütülmesini sağlamak adına elimizden geleni yapacağız.

2.4. Bunların nitelikleri üzerinde dikkate değer bir olumsuz etkiye sahip olmaması koşuluyla Sitede değişiklikler yapabiliriz.

3. Kişisel Kullanım

3.1. Bu internet sitesinin kullanımı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Site yöneticisinin izni olmadan aynı ve/veya kullanıma dayalı çizimler/sanat eserlerini dağıtmamayı, yayınlamamayı, aktarmamayı, değiştirmemeyi, sergilememeyi veya üretmemeyi peşinen kabul etmektesiniz.

3.2. Siteyi izinsiz kullanmaktan dolayı karşılaşacağınız veya karşılaşılabileceğiniz her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğinizi geri dönülemez bir şekilde kabul etmektesiniz.

3.3. Buna ek olarak, bu Siteye erişimin bir sonucu olarak veya bunlardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, kayıplar veya masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarar, kayıp veya masraftan Dotnokta’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Bundan başka, herhangi bir tarafın bu Web Sitesini kullanamamasından veya bu Web Sitesinin içeriğine güvenememesinden veya bilgisayar virüsü yahut hat veya sistem arızasıyla bağlantılı olarak yaşanacak herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, arıza, gecikme veya işletim veya iletimde meydana gelebilecek arızadan -Dotnokta veya onun yöneticileri, memurları, çalışanları veya hizmetlileri bu tür zararlar, kayıplar veya masraflar hususunda bilgilendirilse dahi- Dotnokta sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki sorumluluk sınırlandırmalarına ilişkin hariç tutma hükmü, yürürlükteki yasanın izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir.

4. İlgili Siteler

Bu sitedeki linkler aracılığıyla erişilen sayfalardan ve içeriklerden Dotnokta'nın sorumlu olmadığı kabul edilen ve anlaşılır bir durumdur. Kabul edildiği ve mutabık kalındığı üzere Dotnokta, bu sitedeki linkler aracılığıyla erişilen sayfa ve içeriklerden sorumlu değildir.

5. Müşteri Taahhütleri / Sözleşme Değişiklikleri / Hizmet Talebinde Değişiklik

5.1. Yukarıda belirtilen işbu Hüküm ve Koşullara ek olarak, Müşteri aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul ve tasdik eder.

5.2. Şirket tarafından temin edilen başvuru, sözleşme veya diğer herhangi bir form, bu Hüküm ve Koşulların bir parçası kabul edilecektir.

5.3. Diğer taraf, şirket ile her türlü sözleşme yapmak suretiyle Hüküm ve Koşulları, kullanım koşullarını, gizlilik politikasını, Müşteri şartlarını ve kendisine bu web sitesinde yer alan tüm şartları inceleme fırsatı verildiğini kabul ve beyan ederek bu şartları yerine getirmeye istekli olduğunu belirtmek suretiyle bu işin amacı ile ilgili uygunluğa, yeteneğe ve gerekli yasal yetkiye sahip olduğunu tasdik etmektedir.

5.4. Müşterinin DOTNOKTA ile sözleşme çerçevesinde, mutabık kalınan hizmetleri değiştirmek istemesi durumunda, DOTNOKTA'ya değişiklik talebini yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

5.5. DOTNOKTA, talep edilen değişikliklerden kaynaklanabilecek tazminat, ek masraflar ve görüşmelere ilişkin etkileri göz önünde bulunduracaktır.

5.6. Sözleşmenin tarafları ile talep edilen değişikliklerin uygulanmasına yönelik, teklifin içeriği üzerinde bir mutabakata varmaya gayret gösterilerek, talep edilen değişikliklerle ilgili olarak metin üzerinde başarılı bir anlaşma sağlanacak ve bu durum ise sözleşme üzerinde bir değişiklik yapılmasına sebebiyet verecektir.

5.7. Bir anlaşmaya varılamaması veya değişiklik sürecinin başka gerekçelere bağlı olarak devam edememesi durumunda, hizmet yelpazesine ilişkin orijinal anlaşma koşulları değişmeden sürdürülür.

5.8. İnceleme süreci, önerilen değişiklikler hususunda mutabakata varılması ve talep edilen değişikliklerin uygulanması için gerekli süre ve buna ek olarak takibatın başlaması için gerekli süre bakımından değişiklik sürecinden etkilenen görüşmeler, mümkünse ertelenebilir. Müşteriler, DOTNOKTA tarafından yeni randevular ile ilgili olarak bilgilendirecektir.

5.9. Müşteri, değişiklik talebinden kaynaklanacak işletme giderlerinden sorumludur. Bu, özellikle talep edilen değişikliğin incelenmesini, bir değişiklik teklifinin taslağının hazırlanmasını ve bu süreçteki gecikmeler nedeniyle göz önünde bulundurulan zamanı kapsamaktadır. Masraflar, kabul edilmiş tazminat oranına göre DOTNOKTA tarafından hesaplanacaktır.

5.10. DOTNOKTA, yapılan değişikliklerin DOTNOKTA tarafından müşteri için faydalı olduğu kanaatindeyse hizmetleri değiştirme veya bunlardan sapma yetkisine sahiptir.

6. Tanımlar

Müşterilerle yapılan sözleşmelerde, aşağıdaki kelime ve ifadeler, bağlam aksini gerektirmedikçe yanlarında belirtilen anlamlara gelecektir.

“Şirket” Web sitesi yöneticisi ve şirketin yetkilendirdiği herhangi bir diğer yetkili kişi tarafından temsil edilen Dotnokta;

“Ücret” Dotnokta ve Müşteri arasında anlaşmaya varılan Hizmetler için alınan fiyat;

“Fikri mülkiyet” Tüm fikri mülkiyet hakları, patentler, faydalı ürünler, buluşlar, telif hakları, veritabanı hakları, tasarım hakları, ticari ve hizmet markaları, ticari isimler, alan (domain) adları, manevi haklar, topografya hakları, ticari sırlar ve teknik bilgiler dâhil olmak üzere, tescilli veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her durumda bunlardan herhangi birinin tescili için yapılan tüm kayıtlar ve başvurular ve bunlara başvurma hakları ve benzer nitelikteki veya dünyanın herhangi bir yerinde mevcut olan bunlardan herhangi birine eşdeğer veya benzer etkiye sahip tüm koruma hakları ve biçimleri;

“Müşteri”: Dotnokta müşterisi veya Dotnokta tarafından "Müşteri" olarak adlandırılan herhangi bir kişi ya da kuruluş.

“Web Sitesi” www.dotnokta.com

"Sosyal Medya" Facebook, Google, LinkedIn vb. gibi tüm sosyal medya formları anlamını taşıyacaktır.

"Görüntülü Reklamlar" Herhangi bir görüntülü ağ tarafından yayımlanan reklamlar demek olacaktır.

"SEO" Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelecektir.

"Video Reklamcılığı” Youtube.com, vimeo.com veya diğer benzer genel ya da özel video sitelerinde reklam verme anlamına gelir.

"Viral Reklam" Tüm viral reklam biçimlerini, gizli reklamcılığı ve internet memlerini kullanan reklamları kapsayacaktır.

“İşin Kapsamı” Belirli çıktılar/teslimatlar ve proje gereksinimleri, bu web sitesi geliştirme hizmetleri sözleşmesinden ayrı bir belge olarak taraflarca incelenip onaylanacak olan İşin Kapsamı belgesine göre uygulamaya konulacaktır.

7. Genel Koşullar

7.1. Bağlamdan açıkça anlaşılmadığı sürece ve sözleşmenin genelliliği göz önünde bulundurulduğunda bir maddenin aksini ifade etmeyi amaçladığı durumlar: yalnızca tekil olarak ifade edilen sözcükler çoğulları da kapsayacaktır ya da tam tersi olacaktır; herhangi bir cinsiyetle işaretlenen sözcükler tüm cinsiyetleri kapsayacaktır; kişi ya da kişileri belirten terimler, hem gerçek hem de tüzel kişileri (korporasyonlar gibi) kapsayacaktır ya da bunun tam tersi de mümkündür.

7.2. Sözleşmeler İngilizceden hem de diğer dillerde uygulanabilir. Sözleşmeler arasındaki çevirilerin muhtelif kısımlarında bir uyuşmazlık bulunması durumda, sözleşmenin İngilizce nüshası geçerli sayılacaktır.

7.3. Herhangi bir maddenin (veya bir kısmının) yasadışı veya yürürlüğe konulamaz olması, Sözleşmenin bütününe değil, yalnızca işbu maddeyi (veya bir kısmını) geçersiz hale getirme etkisine sahip olacaktır.

7.4. Bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler, diğer Taraf söz konusu görevi yazılı olarak kabul etmedikçe, Taraflardan herhangi biri tarafından işletilemeyecektir.

7.5. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin herhangi bir şartını yerine getirmemesi veya geciktirmesi yahut herhangi bir şartın ihlaline ilişkin harekete geçmemesi, haklarından feragat teşkil etmeyecektir.

7.6. Her iki Taraf da, diğer Tarafların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemek veya kötü yönde etkilemek için herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını temin eder.

7.7. Bu sözleşme kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, yazılı olarak beyan edilecek ve her iki Tarafça imzalanacaktır.

7.8. İletilen herhangi bir bildirim, yazılı olarak yapılacaktır. İletinin diğer tarafa şahsen veya e-posta yoluyla gönderilmesi durumunda ya da bilinen son adreslerine veya hizmet sunulan tarafın adresi olarak bildirmiş olabileceği başka bir adrese teslim edilmesi halinde, bildirim iletilmiş sayılacaktır. Tüm bildirimler İngilizce dilinde gönderilecektir.

7.9. İşbu Hüküm ve Koşullar, bağlam aksini gerektirmedikçe, Dotnokta ile Müşteriler arasında yapılan herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası kabul edilir.

8. Yasal Haklar

8.1. DOTNOKTA, sunduğu hizmetleri sözleşme şartları bünyesinde kullanması amacıyla müşterisine zaman veya mekân ile sınırlandırılmamış bir temel hak verir. Sunulan hizmetlere dâhil olan yazılımlar, ilgili telif hakkı yasaları kapsamında korunmaktadır.

8.2. 'de tanımlanandan başka herhangi bir kullanım yasaktır. Çoğaltılması, kiralanması, alt lisansların verilmesi veya bu hizmetlerin başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılması yasalar gereğince cezalandırılır.

8.3. Tüm hizmet bedelleri tamamen ödenene kadar, DOTNOKTA, müşterinin hizmetleri kullanımını men edebilir. DOTNOKTA, müşterinin ödemeyi yerine getirmediği süre dâhilinde, sunduğu hizmetleri durdurabilir.

8.4. Buna ek olarak, sözleşmeli taraflar bu sözleşmenin koşullarını gizli tutmayı ve sözleşmenin ifası ile elde edilen bilgileri muhafaza etmeyi kabul ederler.

8.5. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmeye dayalı anlaşmanın sona ermesinden sonra dahi geçerliliğini sürdürür.

8.6. Sözleşmenin sona ermesine müteakip, sözleşme taraflarından birinin strateji belgeleri veya talimatlar gibi belgelerin iadesini talep etmesi durumunda, bunlar diğer sözleşme tarafının söz konusu belgelerde meşru menfaati olmaması koşuluyla ibraz edilmelidir.

8.7. DOTNOKTA, web sitelerinde veya DOTNOKTA WEB SİTELERİNDE veya diğer ortamlarda, müşterilerini referans olarak zikretme hakkını saklı tutar. DOTNOKTA, bundan başka, gerçekleştirilmiş çalışmaları tanıtım, halka açık teşhir ya da referans amacıyla kullanabilir.

9. Anlaşmazlıklar

9.1. Herhangi bir anlaşmanın yürütülmesi geçerli mevzuata ve yasalara uygun olacaktır.

9.2. Hizmetlerin yürütülmesi veya bu Koşullar ile bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan taraflar arasında ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, tartışmalar veya farklılıklar öncelikle Taraflar arasında barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulacak; İki Taraf bu tür anlaşmazlıkları, ihtilafları veya farklılıkları barışçıl bir şekilde çözümleyemediği takdirde, bu anlaşmazlıklar nihai olarak yetkili mahkemeler tarafından çözülecektir.

10. Örtük Koşullar

10.1. Bu Koşulların açık hükümleri, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hariç tutulan tüm garantilerin, koşulların, şartların, taahhütlerin ve mevzuat, genel hukuk, ticari kullanım, işlem seyri (sözleşmede tarafların kararlaştırmış oldukları önceki benzer şartları uygulayarak anlaşılmayan veya yorumlanması gereken hususları açıklığa kavuşturmaları) veya başka bir şekilde kastedilen yükümlülüklerin yerine geçer.

10.2. Sitedeki materyal “şimdiki durumuyla” sunulmaktadır. Dotnokta ve herhangi bir üçüncü şahıs (Sitenin oluşturulması, üretilmesi, sürdürülmesi veya teslim edilmesiyle ilişkili olsun veya olmasın) iş bu vesile ile Sitenin kullanımı, kullanılamaması veya kullanımının sonuçları da dâhil olmak üzere Site ile bağlantılı olarak size veya üçüncü bir şahsa ((i) doğrudan, dolaylı, ceza gerektiren veya başka bir kayıptan kaynaklanan zarar veya hasar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (ii) gelir, kâr, itibar, veri, sözleşme veya para kullanımı kaybı veya (iii) herhangi bir şekilde iş kesintisinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı kayıp veya hasar ve yukarıdakilerden herhangi birisinin haksız davranış, sözleşmeye bağlı veya başka bir şekilde olması durumunda) mal olabilecek herhangi bir miktar veya tür kayıp veya zarardan dolayı hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir. Harici web sitelerinin kapsamından sorumlu değiliz. Site, zaman zaman harici web sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu bağlantılara erişmeniz durumunda siteden ayrılabilirsiniz. Bu bağlantılar size kolaylık sağlanması içindir. Harici web siteleri Sitenin bir parçası değildir ve harici web sitelerinin (veya bunlar üzerindeki ürünler veya hizmetlerin) içeriğini onaylamamakta veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Harici web sitelerinin mevcudiyetinden sorumlu değiliz ve bilgisayar donanımına, yazılıma, verilere veya diğer mülklere bulaşabilecek virüsler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici web sitelerini kullanarak uğrayabileceğiniz herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Bağlı harici web sitelerine erişime karar verirseniz, bu riski size ait olacağını bilmenize gerekmektedir. (i) İhmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya (ii) dolandırıcılık, sorumluluğumuzu sınırlamaz veya hariç tutmaz.

Bize Ulaşın

Site hakkında bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen şu adresten bize ulaşın:

info@dotnokta.com
şirket
Bizimle iletişime geçin
Istanbul Ofisi
+90 538 448 44 51
Almanya Ofisi
+491 764 583 34 43
İşletmenizi elektronik dünyaya taşımak için, süreçlerinizi sorunsuz hale getirmek için alanında profesyonelleri bir araya getirdik. Kaynak tasarrufu yapmanızı sağlayacak etkili, verimli ve iyi kontrol edilen operasyonlar yapmak için uygun çözümler sunuyoruz. dot nokta yazılım, İstanbul / Türkiye’de kurulu 3101194125 numarasıyla tescilli bir yazılım şirketidir.

    © 2023 dotnokta. Tüm hakları saklıdır | Hüküm ve Koşullar | Gizlilik Politikası